📚 انواع #جمله 🔴جمله ی خبری: در این جمله از وقوع کاری یا…

📚 انواع #جمله
🔴جمله ی خبری:  در این جمله از وقوع کاری یا پذیرفتن حالتی خبر می دهیم .
در پایان جمله خبری باید نقطه بگذاریم.        مانند   :    امید بیمار است.
 🔴جمله ی امری :  جمله ای که در آن انجام دادن یا ندادن  کاری و پذیرفتن یا عدم پذیرفتن حالتی را طلب می کند. در پایان جمله امری بایدنقطه بگذاریم .      مانند : به دنبال خواهرت برو.

📌نکته:اگر در جمله ای دستور به عدم انجام کاری باشد (فعل نهی) باز هم آن جمله را باید جمله امری به 
حساب آورد.  مانند : این گل را نچین.  امری منفی

 🔴جمله ی عاطفی :  در این جمله ها یکی ازعواطف انسانی خود را ازقبیل ، تعجب ، خشنودی ، تاسف ، آرزو ، خشم، دعا و ….. )  را بیان می کند. 
مثال :   به به  چه هوای خوبی!

 🔴جمله ی پرسشی: در این نوع جمله ها ، در باره ی کاری یا موضوعی  پرسشی به عمل می آید. 
در پایان جمله ی پرسشی علامت (؟) می گذاریم . مانند : آیا کتاب را خواندی؟

 🔴شبه جمله 
کلمه یا عبارتی که شبیه به جمله بوده و در شمارش تعداد جمله یک جمله به حساب می آید.
شبه جمله ممکن است بدون فعل ویا فعل درآن مخفی باشد.
شبه جمله به دو قسمت تقسیم می شود که عبارتند از:
🔴اصوات: به کلمه هایی می گویند که برای بیان یکی ازعواطف انسانی به کار می رود.
مثلا وقتی بیمار می گوید “آه” با همین یک کلمه همه ی درد خود را بیان می کند.
نکته:مهم ترین اصوات عبارتند از :
” به به،آه ، آفرین، دریغا، خوشا، افسوس، آخ، وای ، مرحبا”
 🔴منادا: اسمی که مورد خطاب قرار بگیرد وغالبا بعد از نشانه ها وحروفی مانند :”ای ،یا ،آی ” بیاید منادا نامیده می شود .ومی توان آن را یک جمله به حساب آورد . 
مثال:  ای یاران بیایید تا با هم برویم .         ای خدا !خودت کمکم کن .           خدایا !متشکرم

✨ #نکته تیزهوشانی
🔴روش تشخیص تعداد جمله ها :
تعدادجمله ازفرمول زیربه دست می اید .
تعداد فعل های ذکر شده + تعداد فعل های حذف شده + شبه جمله 
مثال : ای مردم ! بدانیدملتی که تلاش کند وپشتکار داشته باشد هم به برخورداری می رسد وهم به موفقیت .
ای مردم  + بدانید+ تلاش کند+ داشته باشد +می رسد +می رسد (که حذف شده )
شبه جمله   +   فعل  +   فعل      +    فعل       +     فعل  +(فعل  حذف شده)
گاهی در جمله عبارتی شبیه به فعل می آید که هرگز فعل نیست .مانند مصدر ها ،بنابراین، این گروه هرگز در شمارش، جمله محسوب نمی شوند.
مثال : هنگام رفت وآمد از خیابان احتیاط کن . ( یک جمله )
کار کردن وتلاش کردن رمز موفقیت است . ( یک جمله )
نکته :گاهی فعل ها به صورت مخفف می آیند .درشمارش جمله ها محسوب می شوند .
مثال :من آن نی ام که تورها نکنم .(من آن کسی
نیستم که تورارهانکنم

سلام شبه جمله چیه؟

سلام شبه جمله چیه؟

———————————————-

سلام
شبه جمله یعنی شبیه جمله اما بدون نهاد وگزاره
شبه جمله دو نوع است.
🔰شبه جمله🔰

وقتی می خواهیم حالتهای درونی و روحی خودمان مانند شادی و غم و درد و افسوس و …. را به زبان بیاوریم از کلمه هائی مثل کاش ، به به ، آه ، دریغ و … استفاده می کنیم . به این کلمه ها شبه جمله یا صوت می گوئیم . این کلمه ها معنائی مانند جمله دارند .
مانند :
آه مثل این است که می گوئیم ، درد می کشم .
به به مثل این است که می گوئیم ، چه خوب است .
افرین ، مثل این است که می گوئیم ، تو را تحسین می کنم .
به این کلمات صوت هم می گوئیم ، چون مثل اینکه از شدت ناراحتی یا خوشحالی یا درد ، صدائی از حلق و دهان خود درمی آوریم . مانند : آه ! آخ ! وای !
اقسام شبه جمله
شبه جمله ها را از جهت معنی به انواعی تقسیم می کنند .
@farsiesheshom
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
1-شبه جمله امید و آرزو و دعا :
کاشکی ، کاش ، ای کاش ، آمین ، ان شاءالله ، الهی
ای کاش می توانستیم با هم مهربان باشیم .
کاشکی دلی پریشان نمی شد .
الهی غم نبینی .
ان شاء الله که خوبی .
2-شبه جمله تشویق و تحسین
آفرین ، بارک الله ، مرحبا ، احسنت ، ماشاءالله ،خوشا ، به به
آفرین کارت خیلی خوب بود .
بارک الله به این بچه خوب
به به چقدر زیبائی!
3-شبه جمله درد و تاسف
آه ، درد ، دریغا ، دریغ ، دریغ و درد ، ای داد ، داد ، فریاد ، واویلا ، فغان ، وای ، افسوس
افسوس که نامه جوانی طی شد .
آه که این درد مرا می کشد .
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
4-شبه جمله تعجب
به ، وه ، اوه ، عجب ، چه عجب ، عجبا ، شگفتا
عجب حکایتی !
چه عجب یاد ما کردی !

5- شبه جمله تنبیه و پرهیز
امان ، الامان ، مبادا ، زنهار ، زینهار ، هان
مبادا حرف او را گوش کنی 
زنهار از رفیق بد زنهار
هان ای پسر عزیز دلبند
– 6شبه جمله امر
خفه ، خاموش ، ساکت ، یالله ، بسم الله
یالله از جابت تکان بخور
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
7- شبه جمله احترام و قبول
چشم ، به چشم ، ای بچشم ، بله قربان
چشم می آیم .
بله قربان ( اطاعت می کنم )

8-شبه جمله جواب و تصدیق
بله ، آری ، ای ، ای والله
البته که می آیم

1139485125_3620611139485125_362061

———————————————-

ممنونم عزیز

———————————————-

متشکرم

———————————————-

َشرمنده من فک کردم خانم هستید عزیز خطابتون کردم 🤭🤭

زندگی یعنی سالم باشی بری کوهنوردی😂😂😂😂زندگی یعنی سالم باشی بری کوهنوردی😂😂😂😂

———————————————-

مؤفق باشید برادر کوهنورد و فرهاد کوه کن🙈😂😂

———————————————-

درود کوهنورد،ورزشکار!
کوه‌ودر‌ودشت وبیابانم آرزوست😂😂😂😂

———————————————-

1139485125_362169

———————————————-

1139485125_362173

قبلاً هم گفتم اما باز هم می گم زن= زندگی مرد= مردن برای…

قبلاً هم گفتم
اما باز هم می گم
زن= زندگی
مرد= مردن برای زن زندگی
🥰🥰😇😇

———————————————-

زندگی فقط یه قرارداد
عقد یعنی قرارداد
تا هر وقتی توش خوش هستی ادامه بده هر وقت خوش نیستی پیاده شو

———————————————-

سلام
درود
عالی بود👏👏🌺🙏

———————————————-

سلام و درود بر شما ❤️❤️🌺🌺

———————————————-

آن یار کزو خانه ی ما ، جای پری بود

———————————————-

سوار بر مرکب زندگی شدن این گونه نیست…
هست آسان …
ولی پر از فراز است و نشیب….
مرد راه آن است که در هر خیزشی شکری کند…
در پس هر اُفتادنی خیزش کند….
مرد راه آن است که دل بسپارد و سر نسپارد به کسی…
عجبا که در جهان…
دل سپردن نیست کار هر کسی…

بداهه😇

———————————————-

چوخ گوزل 👏👏👏👏👏

———————————————-

ساغ اولاسیز🙏🙏

———————————————-

دیریست که رفته است و جایش کسی نیست😇

———————————————-

ساغ اولانگیز 😃😃

———————————————-

ترکی همدانی

———————————————-

سر تا قدمش چون پری از عیب ، بری بود

———————————————-

جالب بود

———————————————-

نا قافل از آن که یار و دلبر
قبل از من، مال دگری بود😇

———————————————-

سلام مگر ترکی همدانی هم داریم .

😂😂😂 پیرزنی را برای ادای شهادت دعوت کرده بودند نماینده…

😂😂😂
پیرزنی را برای ادای شهادت دعوت کرده بودند
نماینده دادستان رو به پیرزن شاهد کرد و گفت :
شما می دانید من کی هستم ؟
حاج خانم فرمود :
بله پسرم شما فرزند عمه نرگس سبزی فروش هستی مادرت به قلندر محله معروف بود از بس سلیطه بود.
شما هم در کودکی خیلی هار بودی آفتابه های مسی را از مستراحهای مردم می دزدیدی و به مسگرا می فروختی…
نماینده دادستان رو به ریاست دادگاه کرد و گفت:
عالیجناب من سئوال دیگری ندارم
رئیس دادگاه رو به وکیل متهم کرد و گفت:
شما اگر سئوالی دارید بفرمائید
وکیل از جای خود بلند شد و گفت:
مادر من …
پیرزن کلام او را قطع کرد و گفت:
شما را هم خوب می شناسم پسر مَش قربون کیسه کش هستی مادرت هم فاطی خانم مسئول نمره خصوصی قسمت زنان بود
خود تو هم در حمام کفشهای مشتریان حمام را واکس می زدی و لونگ های خیس را روی پشت بام حمام پهن میکردی….. بیشتر تو قسمت زنان می لولیدی ماشاالله آدم حسابی شدی ننه !!!
وکیل رو به ریاست دادگاه کرد و گفت:
عالیجناب من هم سئوالی ندارم

ریاست دادگاه چند دقیقه ای تنفس اعلان کرد
و در گوشه ای از دادگاه به نماینده دادستان
و وکیل متهم گفت :
خدا شاهده اگه از پیرزنه بپرسین که آیا رئیس دادگاه رو می شناسی… برا هر دوتاتون شش ماه بازداشتی مینویسم!

😂😂😂

———————————————-

1139485125_362154

———————————————-

😂😂😂😂

———————————————-

عاالی بووووود😂😂😂

پيرمرد به زنش گفت :بيا يادی از گذشته های دور بکنيم ، من…

پيرمرد به زنش گفت :بيا يادی از گذشته های دور بکنيم ، من ميرم تو کافه منتظرت و تو بيا سر قرار بشينيم حرفای عاشقونه بزنيم..!

پيرزن قبول کرد. فردا پيرمرد به کافه رفت ،دو ساعت از قرار گذشت ولی پيرزن نيومد وقتی برگشت خونه ديد پيرزن تو اتاق نشسته و گريه ميکنه ،
ازش پرسيد :
چرا گريه ميکنی؟

پيرزن اشکاشو پاک کرد و گفت :
بابام نذاشت😂😂😂

———————————————-

الهی😇🥰🥰

———————————————-

😂😂😂😂

———————————————-

❤️😘🙏

———————————————-

1139485125_362151

با ریتم بخونید😉 شوهر شوهره ، شوهر👏💃 قند عسله ، شوهر👏💃 در…

با ریتم بخونید😉

شوهر شوهره ، شوهر👏💃
قند عسله ، شوهر👏💃
در و گوهر ، شوهر👏💃
یار و یاوره ، شوهر👏💃
بالشت پره ، شوهر👏💃
کی تاج سر؟ ، شوهر👏💃
از گل بهتره ، شوهر👏💃
همه چیم فدای ، شوهر👏💃
قربون نگاش ، شوهر👏💃
فدای خنده هاش ، شوهر👏💃
میمیرم با صداش ، شوهر👏💃

خانما از فردا صبح روزی چندبار تکرار کنید 😂😂روز زن نزدیکه…😉😉😉

اگه با ریتم نخونی جواب نمیده ها … 😱😱😱

اگه میخواید بیشتر جواب بده بلندشید هم بخونید هم برقصید 💃😂

😂😂روزتون مبارک پیش پیش❤️

خانوما یک ماه دیگه تا روز زن باقی مونده😁
اگه از همین الان شروع کنید، انشالا دست خالی نمی‌مونید😂

———————————————-

نه خیررر دیگه این کلکا قدیمی شده😂😂😂😂

———————————————-

عالیه
ازهمین حالا داریم پیشواز وپیش مرگ میریم😂😂😂😂
خدابخیر کنه

———————————————-

روز مادر هم نزدیکه 😁

———————————————-

ها چی شد استاد شما که داشتی فرار میکردی تا آقای حقیقت را داری غم نداری؟؟؟؟😉

———————————————-

فرار نکردم ، داشتم پیاده روی میرفتم😂

شوهره با زنش دعواش میشه از خونه میزنه بیرون … بعد…

شوهره با زنش دعواش میشه از خونه میزنه بیرون …
بعد یکساعت تلفن میزنه به زنش …

زنش: بله؟…چته؟
شوهر:…می دونی الان کجام..؟؟

زنش:…کجا ول میگردی…خبر مرگت.
شوهر :طلا فروشیه تو خیابون …..یادته که از یه جفت النگو خوشت اومده بود بهم گفتی برای روز زن بخر..؟؟؟

زنش:آره عزیزم … آره عشقم …😂… یادمه …

شوهر :دوتا مغازه اینورترش دارم قلیون میکشم !😂😂

———————————————-

😂😂😂😂حالا باز خوبه نگفته نگهبان شدم

———————————————-

😂😂😂😂😂