سلام علیکم بنده یه هفته اس که پلک پایینی چشم راستم پرش…

سلام علیکم
بنده یه هفته اس که پلک پایینی چشم راستم پرش داره
میدونم اینجا جاش نیست
ولی واقعا خسته شدم از این زندگی
نمیدونم چکار کنم
گفتم با شما در میام بذارم شاید کسی تجربه ای یا چیزی داشته باشه. الان بدتر .شده انگار می ترسم برم دکتر یا به پدرم بگم . بعد هی داد میزنه که چرا صرت تو گوشیه و گوشه گیری و و و خیلی حالم بده .فقط میخوام …

سلام علیکم بنده یه هفته اس که پلک پایینی چشم راستم پرش…

سلام علیکم
بنده یه هفته اس که پلک پایینی چشم راستم پرش داره
میدونم اینجا جاش نیست
ولی واقعا خسته شدم از این زندگی
نمیدونم چکار کنم
گفتم با شما در میام بذارم شاید کسی تجربه ای یا چیزی داشته باشه

———————————————-

ممکنه از کمبود بعضی از ویتامین ها باشه
یا اینکه از استرس باشه
خرمالو و موز خوبه