💥💥💥وویس مهم جناب پژوهش💥💥💥💥💥((مخصوص بازنشستگان آموزش…

💥💥💥وویس مهم جناب پژوهش💥💥💥💥💥((مخصوص بازنشستگان آموزش وپرورش))

هشدار هشدار هشدار‼️‼️‼️‼️

🔰🔰🔰🔰دررابطه با لایحه ی رتبه بندی ؛؛

نگذاریم نمایندگان مجلس
بازنشستگان را از این افزایش قابل توجه محروم کنند….🌺🌺🌺🌺🌺💥💥💥💥💥

🌈🌷🇮🇷🌷🇮🇷🌷🇮🇷🌷🌈

https://t.me/joinchat/RYWZETesYOJvbKTG