💢فارسی پایه ششم 🌐ستایش(به نام آنکه جان را فکرت آموخت)…

💢فارسی پایه ششم
🌐ستایش(به نام آنکه جان را فکرت آموخت)
🛑مدرس: رشاد عزیزی
🔵آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
🟡مدرسه شاهد امید کرانی

❌❌لطفا چرخش گوشی را فعال کنید و فیلم ها را افقی نگاه کنید❌❌
╭═ঈ🌴🌼🌺🌸🌴ঈ═╮
@reshadazizi6
╰═ঈ🌴🌸🌺🌼🌴ঈ═╯