💢اجتماعی پایه ششم 🌐درس یک (دوستی) 🛑مدرس: رشاد عزیزی…

💢اجتماعی پایه ششم
🌐درس یک (دوستی)
🛑مدرس: رشاد عزیزی
🔵آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
🟡مدرسه شاهد امید کرانی

❌❌لطفا چرخش گوشی را فعال کنید و فیلم ها را افقی نگاه کنید❌❌