🎥👈 فیلم مرور فارسی پنجم ابتدایی ویژه ی پایه ششم ☑️👈…

🎥👈 فیلم مرور فارسی پنجم ابتدایی ویژه ی پایه ششم
☑️👈 #قسمت1
⏰👈 فیلم دوره ی فارسی پنجم ابتدایی
🔖👈 هشتگ ها : #فارسی , #ششم_ابتدایی
👩🏻‍🏫👈 مدرس : سرکار خانم مصطفوی