✍🏼 به‌مناسبت سالگرد درگذشت دکتر #لطفعلی_صورتگر آموزگار…

✍🏼 به‌مناسبت سالگرد درگذشت دکتر #لطفعلی_صورتگر

آموزگار باید از یک طرف طبیعت و فطرت طفلی را که می‌خواهد تعلیم دهد در نظر گرفته و از طرف دیگر کیفیت علمی را که به‌طور عمومی تعلیم می‌دهد و قسمتی را که مخصوصاً می‌خواهد به طفل بیاموزد، مورد توجه خویش قرار دهد. این است سرّ آن که گفته می‌شود تئوری آموزگاری متکی به علم‌النفس و منطق است؛ زیرا علم به تحولات حیاتیِ آن‌ها که تحت تعلیم قرار می‌گیرند، از رشته‌های مربوط به علم‌النفس است… برای تحصیل این علم تنها راه قطعی این است که به وسیلهٔ هم‌افق شدن با اطفالی که باید آن‌ها را تعلیم داد، روحیات آن‌ها را مطالعه نمود.
(لطفعلی صورتگر. مقالهٔ «وظیفهٔ آموزگار». در: مجلهٔ تعلیم و تربیت، دورهٔ اول، دی‌ماه ۱۳۱۵، ش۸۲، ص ۷۳۵)
#پرسه_در_متون
🍁