#پیام‌صبح ای دوست! حالا که هر صبح خورشید دارد سردتر…

#پیام‌صبح

ای دوست!
حالا که هر صبح
خورشید دارد سردتر می‌شود،.
حس خوب ِ
گرمی دستهایت
مهر چشمهایت
مرا
به گذشتن از روزهای سرد
دلگرم نگه می‌دارد.
هیچوقت
این‌چنین
پاییز را برانداز نکرده بودم.

#دکتر_عبدالرضا_مدرس‌زاده

🍁