سلام دوستان کسی فیلم از آزمایش کتاب علوم ششم در مورد شهاب…

سلام دوستان کسی فیلم از آزمایش کتاب علوم ششم در مورد شهاب سنگ را نداره؟؟

———————————————-

سلام فکر کنم به دردتون بخوره

———————————————-

Download

1091242663_398428