به مناسبت زاد روز #فریدون_پور_رضا خواننده وپژوهشگر موسیقی…

به مناسبت زاد روز
#فریدون_پور_رضا
خواننده وپژوهشگر موسیقی منطقه شمال
موسیقی سریال”پس از باران”
🍁