1091242663_398103

1091242663_398103

———————————————-

خب پس این طگری کسی نمیتونی از کلاس فرار کنه

———————————————-

1091242663_398111

———————————————-

همین طگری شاد هنگ بدون بدون امکانات
اگ تصویری میشد ک اصلا وارد نمیشد
پارسال اولین جلسه شادم 45دقیقه طول کشیدسلام صبح بخیرم بره تو کلاس😂

———————————————-

س

ل

ا

م

ص

ب

ح

ب

خ

ی

ر

.

.

.

———————————————-

😄😄😄