🖋 «در کسوت معلمی، هرچه شناخت بیشتری از مخاطب خود داشته…

🖋 «در کسوت معلمی، هرچه شناخت بیشتری از مخاطب خود داشته باشیم؛ در آموزش محتوای آموزشی کارآمدتر خواهیم بود. وقت گذاشتن برای آشنایی با دانش آموزان به هیچ وجه بیهودگی نیست. فرصت دانش افزایی و کار علمی است.»
“دکتر جاستین تارته”
@tarighatfarsi
➖➖➖ ➖➖➖
پیشنهاد: در جلسه اول سعی کنید به بچه ها نزدیک شوید و شناختی هرچند اندک از هر کدام به دست آورید.
❌ در جلسه اول تدریس پیشنهاد نمی شود.