💥 فیلم آموزشی کار کردن با برنامه دیجی فرم 💥 قسمت اول :…

💥 فیلم آموزشی کار کردن با برنامه دیجی فرم
💥 قسمت اول : حضور و غیاب جدید دانش آموزان با استفاده از برنامه دیجی فرم در فضای مجازی از جمله شبکه شاد

💥 آقای حامد کاظمی

‌‌@makhzanesoalatedoroseadabi