▪️ققنوس ایذه روایت جان فشانی ” علی لندی” نوجوان ۱۵ ساله،…

▪️ققنوس ایذه
روایت جان فشانی ” علی لندی” نوجوان ۱۵ ساله، قهرمان ملی این روزهای ایران،
▪️پیشنهاد می دهیم، روایت قهرمانی اين بزرگ مرد کوچک وارد کتاب های درسی شود.
▪️روحت شاد پسر ایران،