من که هیچ انگیزه ای ندارم واسه تدریس

من که هیچ انگیزه ای ندارم واسه تدریس

———————————————-

انگیزه ندارین پیش پیش کلاس تشکیل دادین اونم تو شاد

———————————————-

1091242663_398100

———————————————-

😅👍

———————————————-

قطعا عالی هستید

———————————————-

مدیر گفت یا شاد یا واتساپ
پارسال یه ماه واتساپ بودم خیلی اذیت کننده بود

———————————————-

عجب مدیر بدی 😐😐😐😁

———————————————-

1091242663_398109