شما هر مطلبی از ریاضی که تدریس می کنید همان وقت مروری بر…

شما هر مطلبی از ریاضی که تدریس می کنید همان وقت مروری بر گذشته و آموخته های قبلی دانش آموزان داشته باشید .
شما به فرض همین اول سال کسر رو مرور کنید خب چه فایده یادشون میره فصل کسر مربوط به آبان هستش . همون ابان وقتی رسیدین به کسر همونجا دوره کنید

———————————————-

1091242663_398195