به آرامی آغاز به مردن میکنی شعر: #پابلو_نرودا ترجمه: احمد…

به آرامی آغاز به مردن میکنی

شعر: #پابلو_نرودا
ترجمه: احمد شاملو

آهنگ و صدای: #کوروش_یزدانی

🍁🍁🍁🍁