انگار دلم نمی خواد بروم کاش اول خرداد بود 😭

انگار دلم نمی خواد بروم کاش اول خرداد بود 😭

———————————————-

کجا؟

———————————————-

مدرسه

———————————————-

گلبانو شما دیگه چرااا .. طبیعی یه مقدار شرایط تاثیر گذاشته در روحیه ها
ولی قطعا عالی هستید با اراده قوی پیش میرید من مطمئنم بهتر از قبل

———————————————-

سلام خانم نصرالهی جان عزیزم مرسی نازنین بانو ❤️😍🌹☺️🙏نمیدونم والا 😭

———————————————-

قربانت .. فقط کافی شروع کنید توکل بر خدا

———————————————-

سلامت باشید بله درسته ❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹

———————————————-

قربانت عزیزم …

البته اینم حسن و به فال نیک بگیر.. هر کاری اولش خودت صفر تصور کنی شروع کنی قطعا با خلاقیت بیشتر نسبت به سال قبل جلو میری و ..

———————————————-

بله درسته 😍

———————————————-

قربانت

———————————————-

❤️🌹🙏