امروز -بیست‌وچهارم سپتامبر- در بعضی کشورها، روز ملی…

امروز -بیست‌وچهارم سپتامبر- در بعضی کشورها، روز ملی سجاوندی نام‌گذاری شده است.

در ادامه بخوانید:

#درست_نویسی
@dorostnevisiofficial

https://www.instagram.com/p/CUNjoZkJqva/?utm_medium=copy_link