یکم مهرماه زاد روز فخر آواز ایران #استاد_محمد_رضا_شجریان…

یکم مهرماه
زاد روز فخر آواز ایران #استاد_محمد_رضا_شجریان

به مینو روانش همی شاد باد.🌹🖤

هنر از حنجره ات غرق تمنا شده است
غزل حافظ و سعدی ز تو والا شده است

ای خداوندِ پر آوازه ی آواز ! از تو
خانه هامان پرِموسیقی زیبا شده است

یوسفی هستی و از حنجره پر هنرت
مصردل‌هایِ همه ، پر ززلیخا شده است

نه فقط آدم و عالم ز نوایت پرشور
درفلک زهره به رقص آمده شیدا شده است

آبروی همه گل های چمن گشته ای و
بلبل از نغمه‌ی آواز تو رسوا شده است

ای تو سرسبز ترین رویش آواز بهار
شور تو مایه‌ی آرامش دل‌ها شده است

نفس گرم تو جانبخش دل مرده ی ماست
لطف آواز تو چون حضرت عیسا شده است

ای دل انگیزترین نغمه‌ی داوودی قرن
باربَد آمده و غرق تماشا شده است

#دکتر_نصرت_اله_صادقلو

🍁🍁