فکر میکنم الکی سوال میکنه میخواد اذیت کنه

فکر میکنم الکی سوال میکنه میخواد اذیت کنه

———————————————-

کاش حضوری بود یه پس گردنی آروم می زدین و می گفتین الان اُفتاد🙃😁
چون شعر کاملاً مفهومش مشخصه😇

———————————————-

1139485125_371996