سلام عصر بخیر همکاران محترم لطف می کنید معنی و منظور شعر…

سلام عصر بخیر همکاران محترم لطف می کنید معنی و منظور شعر زیر بگید

دردم این است که من بی تو دگر
از جهان دورم و بی خویشتنم
ای پناه بی پناهان کی می آیی

———————————————-

سلام وقتتون بخیر
می فرمایند🙃😁👇
درد من این است که دیگر بدون تو، از جهان و خودم دور هستم.
ای پناه بی پناهان، چه وقت تشریف میارین😁