تقویم را معطل #پاییز کرده است، در من مرور باغ همیشه بهار…

تقویم را معطل #پاییز کرده است،
 در من مرور باغ همیشه بهار تو…

اولین روز پاییز 🍁🍁#زادروز
#حسین_منزوی
شاعر عشق وغزل گرامی باد.