همکاران برای اولین روز کلاس مجازی چی پیشنهاد میدین لطفا

همکاران برای اولین روز کلاس مجازی چی پیشنهاد میدین

لطفا

———————————————-

قرآن
فارسی
مرور الگو

———————————————-

قرآن و شروع میکنید

برای فارسی چیکار میکنید؟؟

———————————————-

بله قرآن رو شروع می کنم
فارسی فقط روخوانی ستایش و یادآوری قافیه و ردیف

———————————————-

فدات