خیلی ناراحت میشم که وقتی ی سوال میپرسم هزترتا پیام بعد…

خیلی ناراحت میشم که وقتی ی سوال میپرسم هزترتا پیام بعد پیام من پاسخ داده میشه ولی مال من نه خب اگه بلد بودم که نمیپرسیدم هربار سپال میپرسم هیچکسا جوابما نمیده

———————————————-

همکار عزیز ناراحت نشو عزیزم صبر کن جواب میدن دلت بزرگ باشد زودرنج نباش گلم

———————————————-

ببخشید شما ریپلای پیام من می فرستین و من هم آنلاین نبودم چطور وقتی آنلاین نیستم پاسخگو باشم بعد همکاران به خاطر احترام پیامایی که مخاطب مستقیمشون بنده هستم پاسخگو نیستن مگر سوالتون را عمومی و بدون ریپلای بفرستین این قانون گروهه