#تدریس_شعر_ستایش #فارسی_ششم #قسمت_اول #مدرس_ناجی #جدید_۱۴۰۰

#تدریس_شعر_ستایش
#فارسی_ششم
#قسمت_اول
#مدرس_ناجی
#جدید_۱۴۰۰

———————————————-

سلام

آیا در درس ستایش نیاز هست
همه ارایه های ادبی گفته بشه؟؟!
فعل حذف شده
تشبیه
نسبت
ترکیب اصافی

کی تدریس شده؟