این بیتی که مشخص کردم ردیف و قافیه اش چی میشه؟🙏🏻

این بیتی که مشخص کردم ردیف و قافیه اش چی میشه؟🙏🏻

———————————————-

این بیت ردیف ندرد
” است ، گریست ” قافیه هستند

———————————————-

خیلی متشکرم لطف کردید🙏🌷

———————————————-

سلام ردیف نداره
قافیه
است گریست

———————————————-

درود استاد🌺