✅ادم ها جذاب سه تا دارایی مهم دارند : ⚘ ۱_عزت نفس…

✅ادم ها جذاب سه تا دارایی مهم دارند :
⚘ ۱_عزت نفس
⚘۲_اعتماد بنفس
⚘۳_فن بیان
ََ عزت نفس یعنی من ارزشمند هستم و قابل احترام 😍💜
اعتماد بنفس یعنی باور داشتن به توانایی هایی خود 😍💜
فن بیان یعنی تاثیر گذار صحبت کردن،تولید محتوا کردن ،متقاعد کردن و…😍💜