من تو این ویدیو نتیجه تحقیق یک ساله ام را دارم بهت ارائه…

من تو این ویدیو نتیجه تحقیق یک ساله ام
را دارم بهت ارائه میدم …

✅ ۲۰۰ مصاحبه فقط برای علت بی انگیزگی دانش آموزان در شروع سال تحصیلی اخرش به این ختم شد

✅ ۱_دید دانش آموز به درس خوندن خوب نیست.

✅ ۲_دانش آموزان به این نتیجه رسیدند که درس های براشون کاربردی نداره.

✅ ۳_ مقایسه کردن دانش آموز با دوستاش و بچه های فامیل .

✅۴_الگوی خوب نداشتن

مورد پنجم راهم تو بگو؟❤

(هر کدوم از موردهای بالا تبعاتی داره که یکیش بی انگیزگی در تحصیل هستش )