مراحل ساخت کانال در اپلیکیشن شاد

مراحل ساخت کانال در اپلیکیشن شاد

———————————————-

سلام، من که هر وقت خواستم کانال بسازم گفت شما نمیتوانید کانال بسازید😕 دلیلش چی بوده

———————————————-

1091242663_397216