سلام همکاران یه سوال شما برای هر روز کلاس مجازی سه زنگ در…

سلام همکاران یه سوال شما برای هر روز کلاس مجازی سه زنگ در نظر میگیرین یا چهار زنگ چون من سه زنگ در نظر میگیرم بر اساس بودجه بندی نیست و از طرفی برنامم بهم میریزه و وقتی چهار زنگ در نظر میگیرم فرصت استراحت و حل تمرین کمی دارم

———————————————-

من هم سه زنگ قرار میدم چون چهار زنگ مجازی واقعاً هم برای خودمون و هم برای بچه ها خسته کننده است و حجم کار هم زیاد میشه

———————————————-

اونوقت به تدریس میرسین؟اخه تو برنامه برادرسی مثل قران سه ساعت در هفته تعریف شده و کمتر از اون نمیشه که تدریس کرد

———————————————-

بله مشکلی نبود، ساعت بندی ها رو مثل حضوری در نظر نگرفتم، ما قبلاً که حتی حضوری بود در بعضی مدارس که بودیم به خاطر این که تعداد دانش آموزان مدرسه خیلی زیاد بود ساعت آموزشی مدرسه به صورت سه زنگه اجرا می شد