💎 صفحه ی ۹۹ 💎 🦋 قرآن ششم 🦋 💙 رز آبی 💙

💎 صفحه ی ۹۹ 💎
🦋 قرآن ششم 🦋
💙 رز آبی 💙

———————————————-

1091242663_396933

———————————————-

😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙃🙃🙃
هر چه آموخته ام از مهربانان است و بس…
من نمک خورده، نمکدان کسی نشکستم…
.
.
.
دل که آبی باشد 💙
حال و هوای لحظه هایت آبیست 🦋
.
.
.
ما در این سفره بسی نون و نمک خورده ایم خواهر🙏🙏🙃 🦋💙
نمکگیر شدیم😁😍

———————————————-

آسمان دلت همیشه آبی 🦋
و
مهربانیت همیشگی 💎
دوست عزیزم 💙

———————————————-

1091242663_397009