1091242663_396522

1091242663_396522

———————————————-

با این بنویسیم میشه خط فاصله
بعد چطور میشه صورت و مخرج رو سر جای خودشون نوشت؟

———————————————-

اون رو رو صفحه جا به جا کنید.
اول به این صورت عددها رو تایپ کنید
۳
۴
بعد مابین اونها خط رو قرار بدین.