🔴چگونه میتوانید با داشتن یک گوشی برای دو دانش آموز نرم…

🔴چگونه میتوانید با داشتن یک گوشی برای دو دانش آموز نرم افزار شاد به طور مجزا داشته باشید.
نرم افزار clone ap
قسمت ۲