💎 ارزشیابی ورودی پنجم به ششم 💎 🦋 ریاضی 🦋 🦋 پایه ی ششم 🦋 🦋…

💎 ارزشیابی ورودی پنجم به ششم 💎
🦋 ریاضی 🦋
🦋 پایه ی ششم 🦋
🦋 طراح و پاسخ: زهره قدیمی از تبریز 🦋
💙 رز آبی 💙

———————————————-

1091242663_396503

———————————————-

🙏🙏