لبخند بزن که غنچه‌ها گل بشوند سرشار ز نغمه های بلبل بشوند…

لبخند بزن که غنچه‌ها گل بشوند
سرشار ز نغمه های بلبل بشوند

مضمونِ خیالِ هرغزل، چشمانت
برخیز که واژه‌ها تغزل بشوند

#دکتر_نصرت_اله_صادقلو

درود برخوبان
صبحتان نیکو ، روزتان خوش ، غزل ِ زندگیتان عاشقانه
🌸