📚 فیلم آموزشی ثبت نام دانش آموزان میان پایه ورودی در…

📚 فیلم آموزشی ثبت نام دانش آموزان میان پایه ورودی در سامانه پادا و تایید ثبت نام توسط مدیر آموزشگاه در سامانه سیدا