‍ بر آینه ام هماره لطف تو شکفت در هرشب پرستاره لطف تو…

‍ بر آینه ام هماره لطف تو شکفت
در هرشب پرستاره لطف تو شکفت

صبح آمد و مهر ، مهربانی آورد
برشاخه‌ی گل دوباره لطف تو شکفت

#دکتر_نصرت_اله_صادقلو
سلام
صبح آدینه تان به خیر، دلتان سرشار ازمهر ومهربانی باد