#بیکلام تو که خود را فراموش کنی کسی تو را یاد خواهد کرد؟؟…

#بیکلام
تو که خود را فراموش کنی
کسی تو را یاد خواهد کرد؟؟

#عین_القضات_همدانی

🎼موسیقی صبحتان گوش نواز

🎵

@bare30p

———————————————-

1091242663_396427