به مناسبت سالگرد درگذشت #حسن_عمید حسن عمید (۱۲۸۹–۱۳۵۸)،…

به مناسبت سالگرد درگذشت #حسن_عمید

حسن عمید (۱۲۸۹–۱۳۵۸)، فرهنگ‌نگار، نویسنده و روزنامه‌نگار بود. مشهورترین اثر او «فرهنگ فارسی» است که به «فرهنگ عمید» معروف است. او تحصیلات خود را در مشهد انجام داد و در جوانی عضو انجمن ادبی شد. روزنامه‌نگاری، نویسندگی و فرهنگ‌نویسی را از همان سال‌ها آغاز کرد و در نشریهٔ خراسان مطلب می‌نوشت. از مهم‌ترین فعالیت‌های روزنامه‌نگاریِ او در مشهد، سردبیری «سالنامهٔ خراسان» و «روزنامهٔ طوس» بود. با اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، شوروی‌ها عمید را به تهران تبعید کردند. در ۱۳۵۵، عمید کلیهٔ حقوق نشر فرهنگ‌هایش را به عبدالرحیم جعفری، مالک و گردانندهٔ انتشارات امیرکبیر، واگذار کرد. حسن عمید در شهریورماه ۱۳۵۸ در تهران درگذشت. از آثار اوست: «اسرار مانیه‌تیسم»، «بر خرابه‌های تخت‌جمشید»، «سالنامهٔ خراسان»، «غلط‌های فاحش فرهنگ‌های فارسی»، «فرهنگ عمید»، «فرهنگ نو»، «فرهنگ کوچک عمید»، «فرهنگ مفصل عمید»، «فرهنگ برگزیدهٔ عمید»، «فرهنگ دبیرستانی عمید» و «فرهنگ تاریخ و جغرافیای عمید».

برگرفته از کانال چشم وچراغ

🌸