🔥اشتباهات معلم در جلسه با اولیا در جلسه با اولیا چی بگیم؟❌

🔥اشتباهات معلم در جلسه با اولیا
در جلسه با اولیا چی بگیم؟❌

———————————————-

عالی بود🙏🙏💐💐💐

———————————————-

فوق العاده بود

———————————————-

🌸🌸🌸 بسیار عالی

———————————————-

عالی بود🙏🏼