♦️شرایط صدور کارت واکسن کرونا 🔹آن دسته از افرادی که هر دو…

♦️شرایط صدور کارت واکسن کرونا

🔹آن دسته از افرادی که هر دو دوز واکسن را دریافت کرده‌اند، می‌توانند پس از مراجعه به سایت vcr.salamat.gov.ir اطلاعات شخصی خود یعنی نام و نام خانوادگی، شماره گذرنامه، کد ملی و شماره موبایلی که به نام متقاضی است را به ثبت برسانند.

🔹برای افرادی که اطلاعات شخصی خود یعنی نام و نام خانوادگی و شماره گذرنامه خود را به زبان انگلیسی و دقیقاً منطبق با گذرنامه ثبت کرده‌اند کارت صادر شده است اما برای افرادی که نام و نام خانوادگی را بر مبنای گذرنامه ثبت نکرده‌اند متأسفانه این کارت صادر نشده است.

———————————————-

1091242663_396280

———————————————-

خودشون گفتند مخصوص کسانی سفر خارج از کشور دارند
ما که از خونه بیرون نمیریم

———————————————-

سلام
بله .. بهرجهت اطلاع رسانی بود