قوانین کلاس مجازی👊 ⬅️حضور به موقع در کلاس 🕑 ⬅️ با وارد…

قوانین کلاس مجازی👊

⬅️حضور به موقع در کلاس 🕑

⬅️ با وارد شدن به کلاس دخترای گلم حضور خود را فقط با علامت حاضر 👆اعلام کنید.

⬅️ بعد از شروع کلاس فقط کار هایی که من از شما می خواهم را انجام دهید و از گذاشتن پیام های اضافه (چشم، الان، انجام دادم؛ و…) خود داری کنید.

⬅️در کلاس مجازی نیز همانند کلاس درس واقعی رعایت حقوق دوستانتان الزامی است.

⬅️سپس با رعایت نظم و ترتیب نام هر دانش آموزی را که من اعلام می کنم تکلیف و وویس خود را در گروه بگذارید و دیگران به احترام او کاری انجام نمی دهند. ✋✋

⬅️در فضای مجازی نیز به علت محدودیت زمانی هنگام ارزيابی، قادر به سوال کردن از همه نخواهیم بود. بنابراین هدف بالا یعنی یادگیری را در نظر بگیرید و از پرداختن به حاشیه دوری کنید.

⬅️فرستادن وویس و پیام در حین تدریس فقط از دختر گلی که نام ایشان را صدا می زنم پذیرفته می شود و بقیه دخترانم به نوبت در روز های بعد انجام وظیفه خواهند کرد.

⬅️مطمئنا عدم رعایت این موضوع باعث شلوغی کلاس شده و یاد گیری اتفاق نمی افتد.

⬅️درخواستی که از اولیا دارم اینکه کار با اپلیکیشن شاد را به گل دخترا آموزش دهند
ارسال( پیام، وویس، و…) ولی تا یادگیری کامل حتما همراهی کنید.

⬅️رعایت تمام قوانین در حین آموزش و دیگر موارد که در بالا به آن اشاره شد الزامی است و همانند کلاس واقعی در ارزشیابی دلبندانم لحاظ خواهد شد.

⬅️در پایان دست شما اولیای پیگیر و قدردان را به گرمی می فشارم و کمال تشکر دارم که این روز ها نقش شما بزرگواران کمتر از ما معلمان نیست🌺.