کجایی که هم ردیف تمام بهانه های منی… بخند جانا که تو…

کجایی که
هم ردیف تمام بهانه های منی…
بخند جانا
که تو همه ی قافیه های منی…

شاعر: سینا خالقی
دوتار : سینا خالقی

———————————————-

1139485125_371585