🔴نحوه اتصال ماوس به گوشی موبایل یا تبلت 🔘در این کار موس…

🔴نحوه اتصال ماوس به گوشی موبایل یا تبلت
🔘در این کار موس را به کمک OTGبه گوشی یا تبلت وصل می کنیم .
حالا خیلی راحت روی pdfتدریس انجام میدیم(با برنامه ی Write on Pdf) با ضبط کننده ی صفحه گوشی(با برنامه ی xrecorder)که در همین کانال بهتون معرفی کردیم ،تدریس رو ضبط میکنیم .