🎥🎥🎥 استفاده از تصاویر کتاب های درسی در تولید محتوای…

🎥🎥🎥 استفاده از تصاویر کتاب های درسی در تولید محتوای الکترونیک .

🎯🎯🎯 بدون نصب نرم افزار

———————————————-

سلام این برنامه فقط توی کامپیوتر قابل اجرا هست؟

———————————————-

سلام این قابلیت برش وانتخاب تو سیستم هست

———————————————-

سلام
بله