👌👌 متن تورکی این متن رو سالها پیش، شاید قربب به ۱۵ سال…

👌👌
متن تورکی این متن رو سالها پیش، شاید قربب به ۱۵ سال پیش، خونده بودم( ترجمه کرده بودم برای داداشم که استاد ادبیاتشون ازشون خواسته بود)
ولی الان هم خوندنش، خالی از لطف نبود.🙏🦋

———————————————-

درود برشما
اصلیم کوچ ایلدی منه دالونان،دالونان….🙏🙏

———————————————-

1139485125_371370

———————————————-

چون گوزل واراولاسیز سیزی

———————————————-

ممنون🙏 سلامت اولاسیز🙏

———————————————-

سوینجی یاشیاسیز 😊😊🌺🌸

———————————————-

درنا گلیر دوزین دوزین
بوینی قاناتونان اوزون

———————————————-

1139485125_371381