✍🏼 استاد #اسماعیل_سعادت اینکه نخستین بار کدام کشور نشر…

✍🏼 استاد #اسماعیل_سعادت

اینکه نخستین بار کدام کشور نشر کتاب جیبی را آغاز کرد، موضوعی است که هرگز به نتیجه نمی‌رسد… شاید زیاد دور از حقیقت نباشد اگر بگوییم که نیای بزرگ کتاب جیبی امروز همان کتاب‌های ادعیه و اوراد مذهبی است که چندان کوچک بود که در برگردان‌های جیب‌مانند لباس‌های بلند روحانیون مسیحی جای می‌گرفت. نخستین ملت‌هایی که کتاب جیبی به‌مفهوم امروزی را با تیراژ زیاد به‌وجود آوردند و رواج دادند، ملل آنگلوساکسون بودند… مخصوصاً فضیلت تقدّم ازآنِ مؤسسهٔ بریتانیاییِ «کتاب‌های پنگوئن» (Penguin Books) است…. مبتکر کتاب جیبی به‌معنی امروز در فرانسه آنری فیلیپاکی بود که دید یک سرباز آمریکایی از یک کتابفروشی کتابی خرید؛ بعد آن را دونیم کرد و در جیب‌های لباس سربازی‌اش جای داد… چاپ کتاب‌های جیبی در ایران، اواخر دههٔ ۱۳۳۰ و اوایل دههٔ ۱۳۴۰ آغاز شد. سنگ اول بنا تأسیس «شرکت چاپ افست» در نیمهٔ دههٔ ۱۳۳۰ بود… «مؤسسهٔ انتشارات فرانکلین» به فکر جذب کتاب‌های پرتیراژ ارزان‌قیمت افتاد و «شرکت سهامی کتاب‌های جیبی» را بنیاد نهاد.
(برگرفته از: کتاب‌های جیبی در جهان. ترجمهٔ اسماعیل سعادت. مجلهٔ نشر دانش، شمارهٔ ۲۲، خرداد و تیر ۱۳۶۳، ص ۶۳–۶۴ و ۷۸)

🌸