نخستین سالگرد درگذشت استاد #اسماعیل_سعادت (۱۳۰۴-۱۳۹۹)،…

نخستین سالگرد درگذشت استاد #اسماعیل_سعادت (۱۳۰۴-۱۳۹۹)، عضو پیوستهٔ #فرهنگستان

سال دوم دانشسرا با سال پنجم دبیرستان برابر بود. پس باید در امتحان ششم شرکت می‌کردم و بعد وارد دانشگاه می‌شدم. من ششم ادبی را با امتحان متفرقه گذراندم… . خودم را آماده کردم و رفتم در امتحان ششم ادبی شهریورماه شرکت کردم… . وقتی که رفتم نتیجهٔ امتحانات را بگیرم، دیدم در ورقه‌ای که در آن اسامی قبولی‌ها را اعلام کرده بودند، اسم من نیست… . قرار بود کنکورِ حقوق همان زمان برگزار شود، و من تصمیم گرفته بودم که پس از قبولی در امتحان، در رشتهٔ حقوق ادامهٔ تحصیل بدهم… . به دفتر هیئت ممتحنه مراجعه کردم. حدس زدند که ورقهٔ امتحانیِ من در میان اوراق گم شده‌است… . دو روز جست‌وجو کردم و بالاخره آن را پیدا کردم… بالاخره، وقتی که متوجه شدند که اشتباه شده‌است، همان موقع ممتحنین ورقه‌ام را گرفتند، نمره دادند، نمرهٔ قبولیِ من (نمرهٔ بالایی هم بود) را با بقیهٔ نمراتم جمع کردند و من قبول شدم؛ ولی در این فاصله کنکورِ حقوق برگزار شده بود و من از شرکت در آن محروم شده بودم. من به تنها رشته‌ای که به غیر از حقوق علاقه داشتم، زبان فرانسه بود، و بعد از اینکه در اینجا موفق نشدم، در کنکور زبان خارجه شرکت کردم و قبول شدم. الآن که نگاه می‌کنم، می‌بینم چه اتفاق خوبی بود و چه خوب شد که من به دادگستری نرفتم و قاضی یا وکیل دعاوی بشوم؛ چون استعداد خوبی برای این‌گونه کارها نداشتم.

مرواریدِ اندیشه: مصاحبهٔ #تاریخ_شفاهی با اسماعیل سعادت. مصاحبه، تدوین و تحقیق: پیمانه صالحی. تهران: #سازمان_اسناد و کتابخانهٔ ملی جمهوری اسلامی ایران (پژوهشکدهٔ اسناد)، چاپ دوم، ۱۳۹۷، ص ۳۶–۳۷.
#پرسه_در_متون، #خاطرات

🌸