متن زیر به مناسبت درگذشت استاد #اسماعیل_سعادت بوده است…

متن زیر به مناسبت درگذشت
استاد
#اسماعیل_سعادت
بوده است واکنون باز نشر می شود.

در سوک استاد اسماعیل سعادت

مترجم‌و ویراستار نامدار استاد اسماعیل سعادت امروز در ۹۵ سالگی دیده از جهان فروبست و به دیدار حق شتافت.
استاد سعادت‌که زندگی علمی را با آموزگاری در تهران آغاز کرده‌بود ، به مدد ادامه تحصیل در مترجمی زبان و زبان‌شناسی توانست به درجات علمی و اداری بالاتری دست یابد‌ که کار نگارش و ویرایش در بنگاه ترجمه و‌نشر کتاب و انتشارات فرانکلین (وقت) و نیز حضور در مرکز نشر دانشگاهی و عضویت در شورای عالی ویرایش رسانه ملی از جمله آنهاست و البته تالیف و ترجمه کتاب هم بخش ممتاز کارنامه ایشان است.
اما بخش عمده فعالیت علمی استاد و جنبه تاثیرگذاری ایشان از سال ۱۳۷۷ و با عضویت در فرهنگستان زبان وادب فارسی رقم خورد که کار ارزشمند تالیف دانشنامه زبان و ادب فارسی در شش جلد از آثار عمده‌ای است که استاد سعادت سرپرستی آن را بر عهده داشته‌است.
به پیشنهاد و تایید استاد سعادت بنده توفیق داشته‌است چند مدخل از این دانشنامه از جمله مدخل‌های کلیم‌کاشانی و‌محتشم کاشانی را بنگارد.
با دریغ و اندوه بسیار بایست گفت با رفتن ایشان جایگاه رفیع و ارزشمند دانش و پژوهش از استادی سخت‌کوش و معتقد به پژوهش و اخلاق‌گرا و دارای فضایل انسانی تهی ماند که بسیار دور می‌نماید که به آسانی پر شود.
از درگاه خداوند متعال برای روح پاک و بلند این استاد فرزانه و دوست‌داشتنی و مهربان و دانش‌پرور علو درجات و آمرزش و غفران مسالت دارد.

#دکتر_عبدالرضا_مدرس‌_زاده

@pazhvak_roshangari

🖤🖤